Dystrybucja
Sprzedaż wszystkich wymienionych pozycji w ilościach hurtowych i detalicznych - także sprzedaż wysyłkową - prowadzą:
 • Księgarnia św. Jacka; ul. Warszawska 58;
  40-008 Katowice; tel. (0-32) 259-92-21

 • Hurtownia "Exodus"; ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9;
  20-102 Lublin; tel. (0-81) 534-63-30
  exodus@exodus.lublin.pl
  www.exodus.lublin.pl

 • Hurtownia "Rhema"; ul. Lubicz 10;
  31-504 Kraków; tel. (0-12) 429-46-72

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż książek jedynie w ilościach hurtowych.